Radio

Närradio i USA

I USA produceras ofta närradion lokalt av icke-professionella Disc Jockeys, och volontärer som sänder ett brett urval av program. En del har lyckats starta proffessionella karriärer tack vare sina erfarenheter vilket utvecklat deras färdigheter och expertis.

De har oftast mycket mindre budget än National Public Radio (NPR) på grund av den minimala målgruppen vilket gör det ointressant för potentiella bidragsgivare och finansiärer. Närradiostationer i USA försöker oftast, som en principsak, att reducera finansiering från företag och stat och fungerar mestadels med hjälp av volontärer i motsats till NPR som alltid försöker betala personal för att utföra de flesta arbetsuppgifter.

Gammal radioDe flesta närradioföretagen, som är fullt licensierade FM-stationer, bildades under 60– och 70–talet då många kulturriktningar uppstod som bland annat den nya vänstern. De största och mest kända närradiostationerna är ägda av en den ideella föreningen Pacifica Foundation. Dessa är bland annat: WBAI – New York, WPFW-Washington D.C, KPFA-Berkeley California, KPFK – Los Angeles samt Houston Texas. Flera närradiostationer är dotterbolag till Pacifica Foundation som till exempel WXOJ – LP i Northampton , Massachusetts. I 1975 bildades riksförbundet National Federation of Community (NFCB) som en paraply organisation för samällsorienterade icke-kommersiella närradiostationer.

NFCB publicerar även handböcker för stationer och lobbygrupper på uppdrag av närradion på federal nivå. Då förbundet startade sitt Healthy Station Project fick de stark kritik för att de uppmanade stationer att minimera volontärernas makt över ledningen och innehållet i programmen och anklagades för att försöka homogenisera nätverket av närradiostationer. Som en protest mot den ökande kommersialiseringen av offentlig radio och brist på stöd för ideella stationer, (inklusive de som tillhör NFCB) bildades The Grassroots Radio Coalition, en koalition av icke-vinstdrivande samhällsbaserade närradiostationer med stöd från Federal Communications Commission och sänder över den icke offentliga delen av FM-bandet. Vissa stationer är medlem i både NFCB och The Grassroot Radio Coalition. De skiljer sig markant från annan offentlig närradio då de tillåter frivilliga medlemmar aktivt delta i programmets sändningar. Under 2012 rapporterade miljöaktivisten Bill McKibben att närradion började uppleva en sorts renässans på grund av fenomenet ”podcasting” som börjat bli alltmer populärt och nu fått ett uppsving för att den nya generationen ungdomar har börjat se radion som ”cool”.