Radio

Bygg en egen radio

Vill man börja med att experimentera med att bygga en radio så krävs det att man är insatt i den teknik som krävs för att sätta samman en liten radiostation. Det kräver också matematikkunskaper motsvarande årskurs 9 i svensk grundskola och viss kunskap om elektronik, speciellt Ohm som mäter resistans.

electronikEn radioapparat är en elektronikapparat där beståndsdelarna kallas komponenter som kan delas in i passiva och aktiva komponenter. De passiva komponenterna är kondensatorer, motstånd, dioder och induktanser och de aktiva är integrerade kretsar, elektronrör och transistorer. Du behöver kunskaper inom vågutbredning på olika frekvensband samt vad som påverkar dem, du behöver också kunskap om olika typer av antenner och hur man kan beräkna samt tillverka en enkel radioantenn.

I ett antennsystem så ingår förutom antennen följande komponenter: matarledning, mätutrustning och anpassning. Vissa antenner är egna system som yagi-antenn vilken består av dipol, reflektor och difrektor. Var och en av dessa komponenter i detta system, har sin egen funktion vilket riktar radioenergin i önskad riktning. Du måste lära dig hur en sändare/mottagare är konstruerad och även kunna radioreglementet och trafikförkortningar. Radioklubbar har många gånger utbildningar så ta reda på var din närmsta klubb ligger och ta kontakt med dem för att höra om de eller någon annan närliggande klubb har en utbildning.