Radio

Närradio i Europa

Närradio uppstod först som piratradio under sextio och sjuttiotalet för att senare bli tillåtet på åttiotalet i många Europeiska länder. I västra Europa uppstod nya alternativ som utmanade monopolet av flera offentliga radiostationer. I östra Europa fungerade piratradio som ett verktyg för medborgarrättsrörelsen som använde sändningarna till att protestera mot regeringen. I Britannien startade Community Radio Association år 1983 vilket var starten för flera nationella sammanslutningar.

RadiomastCFME bildades 2004 och är en gemensam plattform för radionätverk och bevakar närradions rättigheter i EU samt kämpar för att upprätthålla lagar som beskyddar närradion från att kommersialiseras. Det finns över 3000 närradio stationer i Europa med en dominans i väst och väldigt liten aktivitet i Öst – och Baltstater. Även inom Europa märker man en stor skillnad där Frankrike, Tyskland, Holland och Danmark har den största aktiviteten. Därefter kommer England, Irland, Ungern, Sverige, Polen, Italien och Spanien. (Källa KEA 2007)

Europeiska Parlamentet definierar närradio som ideell och oberoende från statliga såväl som lokala makter. Närradio bör endast agera i allmänhetens intresse vilket inkluderar sociala värden och att stärka kulturell och språklig mångfald samt bidra till en interkulturell dialog. Att skydda närradions framtid är viktigt för att bevara yttrandefriheten och bevara möjligheten för minoriteter att ha möjlighet att uttrycka sig.